Beelddenken

We denken allemaal op verschillende manieren en dat zien we al terug in de kindertijd. Sommige kinderen denken in woorden, andere kinderen denken in beelden (plaatjes). Waar taaldenkers 2 woorden per seconde verwerken, verwerken beelddenkers 32 beelden per seconde. Omdat er relatief minder beelddenkers zijn dan taaldenkers, kan het zijn dat de beelddenkers zich anders en onbegrepen voelen. Maar dit hoeft niet zo te zijn; beelddenken is een gave.

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. Ze zijn creatief, leggen snel verbanden en ze komen snel tot een oplossing. Ze nemen alles heel letterlijk. Hierdoor hebben zij wel wat vaker moeite met figuurlijk taalgebruik zoals bijv. spreekwoorden.

De leermethodes in het onderwijs sluiten niet aan bij de denkwijze van beelddenkende leerlingen. Beelddenkende kinderen kunnen het hierdoor moeilijk krijgen op school. Zij moeten de lesstof vertalen naar beelden en zij hebben meer tijd nodig om beelden om te zetten naar taal. Hierdoor hebben beelddenkende kinderen meer tijd nodig om bijvoorbeeld een dictee of rekensom te kunnen maken.

Coaching

Tijdens een coachtraject wordt de lesstof op een andere manier aangeboden. De coachsessies zijn gebaseerd op de leermethode “Ik leer anders”. Met deze methode gaan we werken aan het ordenen, opslaan & onthouden van informatie op de voor een beelddenker juiste manier. De kinderen gaan op een visuele en voor hen begrijpbare manier taal, cijfers, klokkijken en de tafels leren.

Met elkaar (kind, ouder en ik) gaan we met deze methode aan de slag, zodat op school de resultaten positief zullen veranderen en het kind weer plezier in het leren krijgt.

Heb je vragen over beelddenken? Graag beantwoord ik deze vragen en/of vertel je graag meer over beelddenken en de leermethode “Ik leer anders”.